បច្ចុប្បនភាពនៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា - 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014

បច្ចុប្បនភាពនៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរម

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់ [ឈ្មោះប្រទេស] ត្រូវបានកែប្រែ ពី [ខែ / ឆ្នាំ] ។ អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាថ្មីនេះនឹងត្រូវដំណើរការពី [ខែ /ថ្ងៃ/ ឆ្នាំ] ទៅដល់ [ខែ /ថ្ងៃ/ ឆ្នាំ]

 

សូមស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពី WageIndicator Foundation

សូមទាក់ទងយើង នៅក្នុងការផ្តល់យោបល់ ឬ សំណួរ

 

WageIndicator Foundation គឺមិនមែនជាអង្គការសម្រាប់ស្វែងរក ប្រាក់ចំណេញនោះទេ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺដើម្បីនាំយកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៏ និង បច្ចុប្បន្នភាពអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និង អនុសញ្ញារួម ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងទទូលបានការគាំទ្រពីអ្នកនៅក្នុងទំរង់នៃ ការបរិច្ចាគនានា។ អ្នកអាចផ្តល់ការបរិច្ចាកដល់មូលនិធិ WageIndicator

 

មានជាជម្រើស អ្នកអាចបរិច្ចាគដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់យើង:

 

មូលនិធិ WageIndicator មានទីតាំងនៅ Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ ទីក្រុង Amsterdam, ប្រទេសហូឡង់

លេខធនាគារ 12.17.99.298

Bic / SWIFT Rabobank RABONL2U

IBAN - NL90RABO0121799298

Email: office@wagindicator.org

លេខពន្ធបន្ថែម VAT – 8124.82.463.B01

loading...
Loading...